Wydawany w latach 1939-1990

Kontakt

Telefony kontaktowe:

Kancelaria ogólna:

tel. +48 22 694-60-67
tel. +48 22 694-74-60
e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl

Departament Prawa Administracyjnego:

tel: +48 22 694-75-84
fax: +48 22 694-74-56

Departament Prawa Gospodarczego:

tel: +48 22 694-75-26
fax: +48 22 694-68-18

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury:

tel: +48 22 694-75-02
fax: +48 22 694-71-37

Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym:

tel: +48 22 694-75-14
fax: +48 22 694-66-10

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych:

tel: +48 22 694-75-37
fax: +48 22 628-87-92