Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1940.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie. Dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY


Zawartość dziennika
  Poz. 18. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1940 r. w sprawie nadania Złotego Krzyża Zasługi
  Poz. 19. Pismo P. Prezydenta Rzeczypospolitej do P. Adama Ciołkosza mianujące go członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
  Poz. 20. Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 marca 1940 r. o zmianie zarządzenia z dnia 12 listopada 1939 r. w sprawie działalności Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" w czasie wojny
  Poz. 21. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1940 r. w sprawie zakresu i warunków czynności kuratora przedsiębiorstwa "Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie"
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza wygłoszone w Wielką Sobotę dnia 23 marca 1940 r. z rozgłośni Polskiej radia w Paryżu do rodaków w kraju
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława Sikorskiego wygłoszone w dniu 5 marca 1940 r. na posiedzeniu Rady Narodowej R. P.
  Dział Nieurzędowy. Wymiana telegramów pomiędzy Papieżem Piusem XII a Prezydentem Rzeczypospolitej Władysławem Raczkiewiczem
  Dział Nieurzędowy. Z Kancelarii P. Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Nieurzędowy. Z Prezydium Rady Ministrów
  Dział Nieurzędowy. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  Dział Nieurzędowy. Z Ministerstwa Spraw Wojskowych
  Dział Nieurzędowy. Z Ministerstwa Opieki Społecznej wypłaty zasiłków dla inwalidów wojennych we Francji
  Sprostowanie omyłki
Rok1940
Numer(y)58-74
Pobierz plikMP_1940-03-30_Nr58-74.pdf