Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1940.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie. Dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Monitor Polski 1940 r.

Spis dzienników
Nr dziennikaSpis treści
1-4Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 1-4 z roku 1940
5-7Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 5-7 z roku 1940
8-16Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 8-16 z roku 1940
17-23Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 17-23 z roku 1940
24-33Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 24-33 z roku 1940
34-43Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 34-43 z roku 1940
44-50Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 44-50 z roku 1940
51-57Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 51-57 z roku 1940
58-74Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 58-74 z roku 1940
75-84Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 75-84 z roku 1940
85-94Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 85-94 z roku 1940
95-103Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 95-103 z roku 1940
104-109Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 104-109 z roku 1940
110-116Spis treści Monitora Polskiego nr(y) 110-116 z roku 1940