Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1940.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie. Dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY


Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 października 1939 r. o udzieleniu bezpłatnego urlopu urzędnikom Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Urzędowy. Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do prof. Dr. Stanisława Kota mianujące go Ministrem
  Dział Urzędowy. Mianowanie Członków Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej (Przedruk z 'Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Nr. 104 poz. 1008).
  Dział Urzędowy. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o zmianie nazwy 'Rada Narodowa' na nazwę "Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej". (Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Nr. 105 poz. 1009).
  Dział Urzędowy. Okólnik Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza z dnia 28 grudnia 1939 r. w sprawie należytego funkcjonowania aparatu państwowego.
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza wygłoszone do żołnierzy polskich w Wilję Bożego Narodzenia 1939 r.
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Naczelnego Wodza Generała Władysława Sikorskiego wygłoszone do żołnierzy polskich w Wilję Bożego Narodzenia 1939 r.
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Księdza Biskupa Polowego Józefa Gawliny wygłoszone do żołnierzy polskich w Wilję Bożego Narodzenia 1939 r.
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Pana Prezesa Rady Ministrów Generała Władysława Sikorskiego wygłoszone w Wilję Bożego Narodzenia 1939 r. do Rodaków w Kraju z Rozgłośni Polskiej Radia w Paryżu.
  Dział Nieurzędowy. Z kancelarii Cywilnej P. Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Nieurzędowy. Z Prezydium Rady Ministrów życzenia Prymasa Polski dla Rządu.
  Dział Nieurzędowy. Powołanie Prezydenta I.J. Paderewskiego na Członka Rady Narodowej
  Dział Nieurzędowy. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  Dział Nieurzędowy. Z Ministerstwa Spraw Wojskowych Gwiazdka Żołnierzy Polskich
  Dział Nieurzędowy. Z Polowej Kuryi Biskupiej
Rok1939
Numer(y)289-292
Pobierz plikMP_1939-12-30_Nr289-292.pdf