Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1940.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie. Dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY


Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 października 1939 r. o amnestji dla byłych więźniów brzeskich. (Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Nr. 100 poz. 1000)
  Dział Urzędowy. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1939 r. o udzieleniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym sędziom i prokuratorom oraz urzędnikom i pracownikom samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorstw państwowych i samorządowych i wszelkich instytucyj publicznych, którzy w związku z wojną opuścili obszar państwa. (Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Nr. 100 poz. 1001)
  Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 października 1939 r. w sprawie przyjmowania urlopowanych urzędników, funkcjonariuszów i pracowników do służby państwowej na podstawie umowy o pracę
  Dział Urzędowy. Odezwa Rady Ministrów do urzędników i funkcjonariuszów państwowych, którzy opuścili kraj
  Dział Urzędowy. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 28 października 1939 r. w sprawie zezwoleń na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego. (Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" Nr. 100 poz. 1002)
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Ministra Przemysłu I Handlu z dnia 28 października 1939 r. o wykonaniu zwierzchniego zarządu nad przedsiębiorstwami żeglugi morskiej
  Dział Nieurzędowy. Z Prezydium Rady Ministrów
Rok1939
Numer(y)232-244
Pobierz plikMP_1939-10-31_Nr232-244.pdf