Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1940.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania dzienników urzędowych poza granicami kraju. Ostatni numer Monitora Polskiego na ziemiach polskich ukazał się 29 sierpnia 1939 r. Od 25 września 1939 r. Monitor Polski był wydawany początkowo w Paryżu, a później w Angers i Londynie. Dekretem Prezydenta RP z 12 lipca 1940 r. zawieszano wydawanie Monitora Polskiego. Od 27 lipca 1940 r. akty urzędowe oraz materiały informacyjne ogłaszane wcześniej w Monitorze Polskim publikowano w części II Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego przez władze RP na Uchodźstwie.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.